خرید آنلاین تحقیقات دانشگاهی
یونی شاپ با اطمینان خرید کنید سفارش تحقیق به صورت فوری و تلفنی از سراسر ایران

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه یونی شاپ یک سایت مرجع با هدف انتشار تحقیق ، پروژۀ کلاسی ، مقاله ، گزارش کار آموزی ، نمونه سوال، پروپوزال ، پاورپوینت، جزو وکتاب و . . . در کلیه رشته ها می باشد که به منظور دسترسی راحت تر، سریعتر و ارزان تر شما دانشجویان و پژوهشگران به تحقیقات مد نظرتان تاسیس شده است ، توجه داشته باشید که پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود . . . . . . . مدیریت فروشگاه یونی شاپ ، مهندس معین اسکندری ، تلفن تماس 09377604503 . . . . . ( فروشگاه یونی شاپ هیچگونه تبلیغات مزاحم و پاپ آپ ندارد، پس از وبگردی و جستجو در آن لذت ببرید )

بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

چكيده تحقيق         1

مقدمه     3

فصل اول : كليات تحقيق

بيان مسئله            5

ضرورت انتخاب موضوع    7

پيشينه تحقيق        8

اهداف تحقيق        10

روش تحقيق         11

ابزار تحقيق          11

قلمرو تحقيق         11

زمان تحقيق          11

سوالات تحقيق       12

مشكلات تحقيق      13

فصل دوم : چهارچوب نظري تحقيق

كاركرد گرايي       14

تعريف فنكسيون يا كاركرد    15

مفهوم كاركرد        16

اصول كاركردگرايي            17

فصل سوم : معرفي كلي روستا

راهنماي مسافرين جهت سفر به روستاي طولاب 20

معرفي شهرستان ايلام          22

موقعيت جغرافيايي روستاي طولاب     24

علل پيدايش روستا 25

موقعيت طبيعي روستا         26

شرايط اقليمي روستاي طولاب            27

حداكثر و حداقل دما             27

عوارض مهم طبيعي روستاي طولاب   27

جمعيت روستاي طولاب       29

تاسيسات و خدمات روستاي طولاب     30

وجه تسميه           33

مذهب مردم روستاي طولاب 33

زبان مردم روستاي طولاب   33

وضعيت اشتغال مردم روستاي طولاب 34

ساخت قدرت در روستاي طولاب        37

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق

اعتقادات و باورها هنگام زايمان در روستاي طولاب         38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگي قبل از تولد كودك      39

بچه ميري – سقط جنين        41

آيين روشن كردن چراغ        44

زايمان و تولد كودك            45

ناف بريدن كودك    47

تغذيه و تابوهاي غذاي         50

رسم پخت آش هفتلان           51

رسم پخت آش سرچلگانه       52

لباس نوزاد در چهل روزگي   53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگي 54

دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو             57

سوراخ كردن گوش نوزاد دختر           59

از شير گرفتن كودك            60

مراسم ختنه به صورت سنتي             61

مدرسه و تحصيل كودكان در روستاي طولاب     63

تحليل كاركردي باورهاي روستاي طولاب          65

منابع و ماخذ         67

منابع پايان نامه اي  68

فهرست مصاحبه شوندگان     69

پيوست ها

چكيده تحقيق :

در هر جامعه هاي باورها و اعتقادات و دانسته ها ريشه در تاريخ و گذشته آن جامعه دارند براي ظهور و پيدايش يك باور نمي توان تاريخ دقيقي تعيين نمود و مهم ترين مسئله شناخت باورها و جمع آوري و گرداوري آنها است كه در اين تحقيق با توجه به اينكه مطالعات مردم شناسي مطالعاتي ژرفانگر هستند بنابراين سعي شده تحقيق در مكان محدود و مشخص روستاي طولاب انتخاب و بررسي شود . روش تحقيق به صورت مشاهده ميداني و مصاحبه با زنان و مردان روستاي طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادي و كتابخانه اي و استفاده از پايان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.

آنچه كه در اين پژوهش به آن تأكيد شده بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتي مردم روستاي طولاب در مورد زايمان تا 7 سالگي كودك يعني مرحله اول زندگي انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرايش به شيوه هاي مدرن و صنعتي بيشتر شده بنابراين ضمن جمع آوري و بررسي باورها و اعتقادات مختلف روستاي طولاب در مرحله اول زندگي انسان تأثير آنها بر زندگي و كاركردهاي فردي اجتماعي اين باورها و اعتقادات نيز بررسي شده است.

واژگان كليدي :

باور : مجموعه دانشي كه در هر فرهنگي وجود دارد و مردم بدون شك و ترديد به آن ايمان مي آورند و به آن معتقد مي شوند برخي از باورها جنبه محلي و ملي و برخي جنبه بين المللي دارند (بيرو- آلن- فرهنگ علوم اجتماعي 1367 ص30).

 

عادات و رسوم :

مراد از آن خصلت عادي و مشترك كليه اعضاي يك جامعه معين و مشخص است (ميشل – پانوف- فرهنگ مردم شناسي 1382ص 1178)

كاركرد (فونكسيون):

واژه فونكسيون در جامعه شناسي به نتايج و آثار عيني پديده هاي اجتماعي اطلاق مي شود و هر پديده اجتماعي كاركرد معيني بر عهده دارد به نحوي كه در دوام و اداره جامعه موثر مي باشد . (اديبي – حسين- انصاري- عبدالمعبود- نظريه ها 1385 ص59)

زاييدن : عمل زاييدن – بچه آوردن – زايش – بچه از شكم بر زمين نهادن (عميد – حسن – فرهنگ 1374 ص680)

كودك : بچه – پسر يا دختر خردسال (همان صفحه 991)

نوزاد : نوزادي كه تازه زاييده شده – طفلي كه تازه به دنيا آمده (همان ص1174)

مقدمه

باورها و اعتقادات از ديدگاه مردم شناسي از اهميت ويژه اي برخوردارند هر باور و آيين و سنتي كه در يك جامعه وجود دارد در واقع در پاسخ به نيازهاي مادي و معيشتي آن قوم و جامعه به وجود آمده اند.

مالينوفسكي انسان شناسي انگليس شيوه درست مطالعه فرهنگ و تمدن هر قوم را با در نظر گرفتن تمامي آن به عنوان يك مجموعه و مطالعه هر يك از عناصر آن دانسته مالينوفسكي مي گويد هر عاملي در يك تمدن و فرهنگ داراي كاركردي است نسبت به كل مجموعه و كاركرد آن برآوردن نيازهاي اساسي انسان است (فربد- محمد صادق – مباني انسان 1380 ص124).

 مطالعه در زمينه باورها و اعتقادات مختلف جز فرهنگ يك قوم محسوب مي شوند و فرهنگ چكيده هاي تلاش انسان در روند تاريخ براي پاسخ به نيازهاي مادي و معنوي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند.

در اين پژوهش سعي شده است باورها و اعتقادات مختلف مردم روستاي طولاب را از زايمان تا 7 سالگي كودك مورد بررسي قرار دهيم بنابراين نخستين مرحله در اين خصوص جمع آوري و گرداوري اين باورها و اعتقادات است كه در مرحله بعدي به صورت مطلوب و منطقي دسته بندي شوند .

توليد مثل وزاد و ولد و تولد نوزادان از قرنهاي اوليه حيات بشر تا به امروز وجود داشته و آيين ها و مراسمات و باورها و اعتقادات مختلفي اجرا شده در اين تحقيق كه به بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم روستاي طولاب از زايمان تا 7 سالگي كودك پرداخته شده در فصل اول اين تحقيق كليات تحقيق كه شامل طرح مسأله ضرورت انتخاب موضوع اهداف كلي و جزيي تحقيق استفاده از روش مشاهده مشاركت آميز مصاحبه و ابزار مختلف تحقيق دوربين عكاسي – مشاهده ميداني در قلمرو محدود و مشخص روستاي طولاب به عنوان محدوده تحقيق ذكر شده سوالات و مشكلات تحقيق كه پژوهشگر با آن مواجه بوده در اين فصل ذكر شده .

در فصل دوم چهار چوب نظري تحقيق نظريات مختلف مكتب كاركرد گرايي بيان شده.

در فصل سوم به معرفي كل منطقه يعني روستاي طولاب از لحاظ موقعيت طبيعي جغرافيايي – جمعيت – زبان و مذهب و امكانات روستا مورد بررسي قرار گرفته و در اين فصل ذكر شده .

 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات : 69


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file_726388_7066.zip1 MB

دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
چگونه با فروشگاه یونی شاپ آشنا شدید