یونی شاپ فروشگاه تحقیقات دانشگاهی

خرید آنلاین تحقیقات دانشگاهی

یونی شاپ با اطمینان خرید کنید سفارش تحقیق به صورت فوری و تلفنی از سراسر ایران

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه یونی شاپ یک سایت مرجع با هدف انتشار تحقیق ، پروژۀ کلاسی ، مقاله ، گزارش کار آموزی ، نمونه سوال، پروپوزال ، پاورپوینت، جزو وکتاب و . . . در کلیه رشته ها می باشد که به منظور دسترسی راحت تر، سریعتر و ارزان تر شما دانشجویان و پژوهشگران به تحقیقات مد نظرتان تاسیس شده است ، توجه داشته باشید که پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود . . . . . . . مدیریت فروشگاه یونی شاپ ، مهندس معین اسکندری ، تلفن تماس 09377604503 . . . . . ( فروشگاه یونی شاپ هیچگونه تبلیغات مزاحم ندارد، پس از وبگردی و جستجو در آن لذت ببرید )

تحقیق پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري

تحقیق پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

مقدمه
‏مـانـدگـاري, پـويـايـي و پيوستگي اديان در جاري زمان, بسته به دلـبـسـتـگـي و پـاي بـنـدي پيروان و گروندگان به ‏آنهاست. زيرا ديـنـداري, سـعادت و رستگاري و كاميابي خويش را در باورمندي به آمـوزه هـاي ديـني خود مي داند ‏و با چنين انگاره اي, خود را از درون پـاي بند به پشتيباني و دفاع از آن مي بيند.
بر همين اساس شـخـص ديـنـدار ‏حـاضـر اسـت براي دست يابي به سعادت و رستگاري, هـرگـونـه پـشتيباني مادي و معنوي را در جهت تواناسازي و ‏نشر و گسترش دين مورد نظر خود انجام دهد. بي گمان, اگر اديان از چنين پاي بندي و پشتيبانيهايي كه گاه تا مـرز ‏فـداكاري و از جان گذشتگي نيز پيش مي رود, بي بهره بودند, دوران حـيـات و ماندگاري آنان ديري نمي پاييد و هر ‏ديني به طور طـبـيـعـي اندكي پس از ظهور, از ميان مي رفت, همان گونه كه اگر اديـان بـاطل مي بودند و دور نمايه ‏اي تهي از آموزه هاي كارآمد داشـتـند نيز, دوام نمي آوردند
بر اين اساس, پايندگي اديان, با چـشـم پـوشـي از ‏دورنـمايه و رسالت آنها, بيش از هر عامل ديگري بـسـتـه بـه پـيـروي جدي و پشتيبانيهاي بي دريغ گروندگان به آن ‏اديـان است. طبيعي است كه پيروان هر دين و آييني, تنها باورهاي خـود را بـر حـق و صحيح بدانند و اديان و مذاهب ‏ديگر را باطل و نارسا بينگارند. اين گونه اختلافها و فرقها و ناسانيها و مرزبنديها, تنها در بين اديـان نـيـسـت, بـلكه در ‏داخل هر ديني نيز ممكن است گرايشها و مـذهـبـهـاي گـوناگوني وجود داشته باشد و پيروان هر يك از آنها تـنـهـا ‏مذهب خود را بر حق بدانند و مذاهب ديگر را باطل.
البته روشـن اسـت كه در نظر گروندگان, هيچ گاه اديان و ‏مذاهب ديگر با هـم يـكسان نيستند, ممكن است پاره اي را نزديك تر و پاره اي را دورتـر از حـق بـدانند و يا پاره اي ‏را باطل و پاره اي نارسا و نـاتمام بدانند. اكنون اين پرسش مورد گفت وگوست كه آيا رستگاري و سـعـادت مـندي ‏انسان, ويژه پيروي و عمل به يك دين است و تنها پـيـروان هـمان دين اهل نجات و رهاييند؟ يا اين كه دين حق تنها ‏يـك آيـيـن نـيـست دينهاي حق بسيارند و انسانها از هر يك پيروي كـنـنـد, درست است؟ در صورتي كه پذيرفتيم ‏كه دين حق همواره يكي بـيـش نـيـست و ممكن نيست همه اديان بر حق باشند, اگر كسي بدون داشـتـن ديـن حق و ‏باور درست, كارهاي نيك و شايسته مورد پسند و خواست شرع انجام دهد, آيا كار او پاداش خواهد داشت؟ ‏
پـرسـشهايي از اين دست, مدتهاست كه محققان و انديشه وران را به انديشه وا داشته و بحثهايي هم ارأه شده است. ‏
شـهـيـد مرتضي مطهري از طرح كنندگان نخستين اين بحث به شمار مي رود كه مي نويسد: ‏
‏(... آيـا ديـني غير دين اسلام مقبول است و يا دين مقبول, منحصر بـه اسـلام است؟ و به عبارت ديگر, آيا آنچه لازم ‏است فقط اين است كه انسان يك ديني داشته باشد و حداكثر اين است كه آن دين منتسب بـه يـكـي از پيغمبران ‏آسماني باشد و ديگر فرق نمي كند كه كدام يـك از اديان آسماني باشد, مثلا مسلمان يا مسيحي يا يهودي و حتي ‏مجوسي باشد؟ يا اين كه در هر زمان دين حق يكي بيش نيست؟)
اسـتـاد شهيد در كنار اين بحث, مساله كارهاي نيك ‏نامسلمانان را بـه شـرح بـحث كرده است: اگر كسي بدون باور به دين حق, كار نيك پـذيـرفـتـه شده و مورد امضاي ‏دين حق را انجام دهد, آيا كار او پـاداش خـواهـد داشـت, يـا نـه؟ و آيـا شرط پاداش داشتن كارهاي شايسته, ايمان ‏به دين حق است يا نه؟ در دو, سـه دهـه اخير, بويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي, شماري, بـا تـرجـمـه آثار ‏متكلمان و فيلسوفان غربي در اين باب و بازگو كـردن انـديـشه هاي آنان, به اين گونه بحثها در محفلهاي علمي و ‏دانـشـگـاهـي دامـن زده اند. به نظر مي رسد, دست كم, شماري از ايـنـان بـه انـگيزه هاي سياسي و با هدف شبهه ‏افكني و سست كردن پـايـه هـاي ايمان اسلامي در جوانان وارد اين ميدان شده و مسأل كـهـنـه و چند دهه پيش اروپا ‏را با تفسيرها و تحليل و بررسيهاي نـادرسـت و در قـالـبـهـاي جـديد قرار داده اند و مي خواهند با دسـتاويزهاي ‏سست به متون ديني و بهره گيري از سروده هاي شاعران و قـطـعـه هاي ادبي و عرفاني آن را با معيارها و ترازهاي ‏اسلامي نـيـز سازوار جلوه دهند, حتي شماري از مدعيان روشنفكري به دروغ بـه عـالماني پيرايه بسته اند كه آنان حق ‏را ويژه يك شريعت نمي دانند.
در ايـن نوشتار, برآنيم گذري و نظري بر انديشه هاي انديشه ور و فـيـلـسـوف بـزرگ ‏دنياي اسلام, شهيد مرتضي مطهري و بهره گيري از ديـدگاههاي وي در اين زمينه, داشته باشيم و درستي و يا ‏نادرستي پـلـورالـيـزم ديـنـي و تـكـثـرگرايي را به بوته بحث بگذاريم و پـيـامـدهاي تكثرگرايي ديني را از نظر ‏بگذرانيم ولي پيش از آن, بـايـسـتـه اسـت بـه مـعناي پلوراليزم در فرهنگ غرب و كاربرد و قـرأـتـهـاي گـونـاگون ‏آن اشاره كنيم و گونه هاي پلوراليزم را يادآور شويم. ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 66

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کلمات کلیدی پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود تحقیق پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود رایگان تحقیق پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, پروژه پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, کار تحقیقی پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, مقاله پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق معارف اسلامی در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, پاورپوینت در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, پایان نامه معارف اسلامی در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق معارف آماده در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق معارف رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته معارف اسلامی , power point , معارف اسلامی , تحقیق آماده معارف در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق معارف پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق کلاسی آماده پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق درباره پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق رایگان پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, پاورپوینت پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق در رابطه با پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق معارف پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, پروژه درباره پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود پاورپوینت آماده پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, مقاله فقه در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري,  تحقیق معارف درباره پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود تحقیق معارف, تحقیق با موضوع پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق رشته معارف اسلامی در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, تحقیق آماده پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود رایگان تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, علوم انسانی , علوم دینی , علوم مذهبی , معارف اسلامی

آرشیو تحقیق رشته معارف اسلامی

Image result for ‫قرآن لوگو‬‎پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file_2002774_9402.zip91.7k