خرید آنلاین تحقیقات دانشگاهی
یونی شاپ با اطمینان خرید کنید سفارش تحقیق به صورت فوری و تلفنی از سراسر ایران

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه یونی شاپ یک سایت مرجع با هدف انتشار تحقیق ، پروژۀ کلاسی ، مقاله ، گزارش کار آموزی ، نمونه سوال، پروپوزال ، پاورپوینت، جزو وکتاب و . . . در کلیه رشته ها می باشد که به منظور دسترسی راحت تر، سریعتر و ارزان تر شما دانشجویان و پژوهشگران به تحقیقات مد نظرتان تاسیس شده است ، توجه داشته باشید که پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود . . . . . . . مدیریت فروشگاه یونی شاپ ، مهندس معین اسکندری ، تلفن تماس 09377604503 . . . . . ( فروشگاه یونی شاپ هیچگونه تبلیغات مزاحم ندارد، پس از وبگردی و جستجو در آن لذت ببرید )

سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي جهت اجراي سيستم ERP

سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي جهت اجراي سيستم ERP

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              

چكيده    

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه    

1-1- بيان مسئله  

2-1- ضرورت انجام تحقيق 

3-1- اهداف تحقيق

4-1- فرض هاي اساسي تحقيق        

5-1- واژگان كليدي           

فصل دوم : ادبيات تحقيق

 مقدمه   

بخش اول :

1-2- معرفي و ويژگي ها    

1-1-2-سير تكاملي ERP     

2-1-2-معرفي جامع ERP   

3-1-2- ERP از ديدگاه مديريتي        

4-1-2- تفاوت بين ERP يك بانك اطلاعات مركزي          

5-1-2- ERP در ايران       

6-1-2- مراحل بهره برداري از يك راه حل ERP

7-1-2- بررسي هزينه ها و امكان سنجي ERP  

8-1-2- استقرار پلكاني ERP راهي براي كاهش هزينه     

9-1-2- مهندسي مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP        

10-1-2- مهندسي مجدد مبتني بر فناوري        

11-1-2- مختصري از MRPII, MRP (از زير سيستمهاي erp)    

12-1-2-ERPII    

14-1-2- تفاوت ERPII, ERP           

15-1-2- ERP, MIS         

16-1-2- عوامل مؤثر در پيروزي و شکست پروژه هاي ERP       

17-1-2- انواع روشهاي پياده سازي ERP از لحاظ وسعت فعاليت  

 18-1-2- مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP (نقش نيروي انساني در انجام پروژه) 

19-1-2- اجزاي تشکيل دهنده ي سيستم هاي ERP         

20-1-2- امنيت در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني         

21-1-2- مزايا و معايب بکارگيري ERP         

22-1-2- چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازي)        

23-1-2- گزينه هاي پياده سازي ERP             76

24-1-2- معرفي دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR        

بخش دوم :

2-2- معرفي شرکت آب منطقه اي استان يزد     

1-2-2- معرفي سازمان      

فصل سوم : روش تحقيق

1-3- کليات روش تحقيق    

2-3- روش تحقيق

3-3- جامعه آماري

4-3- قلمرو تحقيق

5-3- نمونة آماري

6-3- روش جمع آوري اطلاعات       

7-3- روش سنجش روايي  

8-3- روش سنجش پايايي   

9-3- روش تحليل آماري داده ها جهت آزمون فرضيه ها 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات

1-4- كليات         

2-4- نمودارها و جداول آماري         

3-4- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه

4-4- آزمون فرض گروههاي مختلف سؤالات پرسشنامه  

1-4-4- حمايت مديران       

2-4-4- ظرفيت تغيير پذيري

3-4-4- وجود زير ساخت هاي مناسب

4-4-4- برگزاري دوره هاي آموزشي 

5-4-4- بکارگيري افراد بصورت تيم هاي کاري

6-4-4- قدرت پيشبيني و برنامه ريزي سازمان 

7-4-4- استفاده کارآمداز گروه مشاوران         

8-4-4- بهره وري مناسب مهندسان حوزه فن آوري اطلاعات       

5-4- پايايي و روايي پرسشنامه        

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5- مقدمه         

2-5- نتيجه گيري همراه با پيشنهادات

3-5- پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب 

4-5- تيم پروژه    

منابع و مأخذ       

 

چكيده

ساليان متمادي است كه برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزيره اي ارائه         مي شود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند و بطور مستقل وظايف خود را انجام مي دهند.

امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت هاي ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسي تمامي افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتي يكپارچه استفاده از سيستمي جامع و كامل كه تمامي اين خصوصيات را بطور يكجا فراهم سازد امري اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمك پديده اي به نام ERP مي توان به اين مهم نائل گرديد.

اما ERP چيست؟ (Enterprise Resource Planning) يا برنامه ريزي منابع سازمان سعي دارد تا عملكرد همه واحدهاي شركت را در يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نموده و نيازهاي مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.

ERP از طريق يك پايگاه داده واحد انجام مي شود، لذا واحدهاي مختلف مي توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتي كه شركت هاي ارائه كننده، نرم افزار را به درستي نصب كنند مزاياي متعددي را براي سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل مي توان اشاره نمود :

- كاهش هزينه ها

- افزايش بهره وري در سازمان

- افزايش بازده سرمايه گذاري

- افزايش قابليت رقابت پذيري

- دسترسي سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص

- تسريع در گردش موجودي و نقدينگي

- كاهش سرمايه راكد

- بهبود كيفيت در تمام امور

- كاهش زمان و دوباره كاري و ...

نرم افزارهاي ERP از ماژول هاي گوناگون (مالي، منابع انساني، توليد، فروش، خريد و ...) تشكيل شده است. اغلب نرم افزارهاي ERP  آنقدر منعطف هستند كه شركت هاي خريدار قادرند تعدادي از ماژولهاي مورد نياز يا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خريدار قادر است فقط ماژول هاي منابع انساني و مالي را از اين بسته نرم افزاري، خريداري، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتي سازمان از نظر بانك هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني محسوب شده و به منزله نرم افزاري براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان مي باشد.

در اين پروژه سعي بر اين بوده است تا با تجزيه و تحليل هاي دقيق و بررسي ابعاد گوناگون سازمان، ميزان آمادگي سازمان را جهت بكارگيري سيستم ERP برآورد نمايد، در پايان نيز با ارائه پيشنهادات و راهكارهايي سازمان را در اجرا و استفاده صحيح اين سيستم ياري مي نمايد.

 

مقدمه

سازمان هاي امروزي در جهت جهاني شدن رقابت مي كنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمانها به يافتن راه حل هاي كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زير ساختارهاي سازماني و تشكيلاتي توسط سيستم هاي اطلاعاتي (كه فرآيندهاي كاري را به طور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتيباني مي كنند). توانمندتر شده اند. با اداره بهتر اين فرآيندهاي مزاياي رقابتي قوي تر از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرايش  خاصي به راه حلي متمركز كه فرآيندهاي كاري را بهبود مي دهند ايجاد شده است. اين راه حل عبارتست از برنامه ريزي منابع سازمان (ERP).

ERP بسته هاي نرم افزاري هستند كه در قالب سيستم هاي اطلاعاتي قابل پيكربندي هستند. در اين سيستم ها سعي بر اين است كه بهترين رويه هاي  موجود و جاري در فرآيندهاي مربوطه در قالب يك بسته نرم افزاري ارائه گردد. به طور كلي هدف اصلي اين سيستم ها را ميتوان تمركز و منطقي سازي اطلاعات و جريان آن در سازمان دانست كه اين كار ممكن است با تأثيرات عميق در سازمان مربوطه از جمله مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار همراه باشد. سيستم هاي ERP حول تفكر  برنامه هاي كاربردي پيش ساخته تكامل يافته اند.

فروشندگان، برنامه هاي كاربردي را براي هر بخش توليد مي كنند و سازمان ها بر حسب نياز آن را خريداري مي كنند. در اين برنامه هاي كاربردي مدل هاي گردش كار جاسازي شده اند. هر يك از اين برنامه ها در بردارنده داده ها و اطلاعاتي مي باشند كه به واسطه اين اطلاعات فرآيندهاي سازماني را كنترل مي نمايند. در سيستم هاي ERP معمولاً مدل گردش كار در نرم افزار برنامه کاربردي جاسازي مي شود.به منظور شکل دهي فرايند گردش کار، بيشتر پارامترهايي كه ERP دارد به طريق مختلفي انعطاف پذير است. مثلاً جريان يك تعيين نيازمندي از طرف مشتري در يك سازمان را در نظر بگيرد كه از مرحله اعلام درخواست تا رسيدگي به درخواست وي توسط يك نرم افزار كنترل مي شود. يعني ابتداي مشتري درخواست خود را نماينده خود دريافت نموده سپس تغييرات نيازمندي خود را در برنامه كاربردي مربوط ثبت مي كند. سپس با اعمال نظر مدير اعتباري و مدير توليد و مدير فروش تغييرات مورد نظر اعمال مي شود. سيستم هاي ERP جهت خودكار كردن وظايف كاري پديد آمده اند و راه حل اطلاعاتي يكپارچه اي در سرتاسر زير ساختار سازماني ارائه مي دهند. به طور متداول شركت ها به جهت برآوردن نيازهاي هر يك از سيستم هاي وظيفه مند نظير حسابداري، خريد، برنامه ريزي و موجودي، برنامه هاي كاربردي كامپيوتري مجزايي ايجاد مي كنند. چنين سيستم هايي درون جزاير متناقص اطلاعاتي رشد مي كنند، بنابراين تحكيم و اتحادشان ممكن نمي باشد.

در نتيجه راه حل سيستم هاي ERP توانايي اداره كردن را فراهم كرده و اطلاعات و سرويس هاي دپارتمانهاي سرتاسر يك سازمان را يك پارچه مي نمايند. اين راه حل به سازمان ها اجازه مي دهد كه تمام منابع شان را تعيين اداره كنند و بدينوسيله آن ها بواسطه يكپارچگي تمام اطلاعات در ميان فرايندهاي كاري مختلف هزينه ها را كاهش داده و كارايي را افزايش مي دهند .

ERP دو مزيت عمده ارائه مي كندكه در سيستم هاي سازماني غير يكپارچه وجود ندارد.

1- يك نگرش يكپارچه سازماني از تمامي فعاليت ها و وظايف سازماني و بخش ها است.

2- يك پايگاه داده اي از سازمان كه تمامي فعاليت ها در آن نگهداري و پردازش و تحت نظارت و كنترل قرار مي گيرد.

 

ويژگي هاي سيستم ERP

 در يك جمع بندي مي توان گفت سيستم هاي ERP تنها حاصل اجتماع فرآيندها و وظايف مختلف سازماني در قالب يك بسته نرم افزاري نيست بلكه حداقل بايد داراي چند مشخصه كليدي باشد تا بتواند به عنوان يك راه حل درست مطرح شود اين ويژگي ها عبارتند از : انعطاف پذيري :سيستم هاي ERP بايد بتواند به نيازمندي متغير سازمان ها و شركت هاي استفاده كننده پاسخ دهند.

همچين اين سيستم بايد به گونه اي باشد كه هر جزئي از بسته نرم افزاري بتواند بدون تأثير در روشهاي ديگر در هر سازماني تغيير كرده ‌‍، اضافه يا حذف شود . فراگير بودن :سيستم هاي ERPبايد وظايف سازماني مختلفي را پشتيباني كنند و متناسب با طيف وسيعي از سازمان ها مورد استفاده قرار گيرند . فراشكتري :اين سيستم ها بايد به صورت Online به شركت هاي ديگر از جمله مشتريان و تأمين كنندگان متصل باشند بهترين روشهاي موجود: مجموعه اي از بهترين روش هاي مورد استفاده و تجربي شده در جهان بايد در اين نرم افزار گرد آوري شده باشد. شبيه سازي واقعيت:بناي طراحي و استفاده از اين نرم افزار شبيه سازي اقدامات و فرآيندهايي است كه در سازمان انجام مي گيرد.

 

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 153

بانک تحقیقات رشته مدیریت


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file11_1905955_2708.zip348.9k

دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
چگونه با فروشگاه یونی شاپ آشنا شدید