خرید آنلاین تحقیقات دانشگاهی
یونی شاپ با اطمینان خرید کنید سفارش تحقیق به صورت فوری و تلفنی از سراسر ایران

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه یونی شاپ یک سایت مرجع با هدف انتشار تحقیق ، پروژۀ کلاسی ، مقاله ، گزارش کار آموزی ، نمونه سوال، پروپوزال ، پاورپوینت، جزو وکتاب و . . . در کلیه رشته ها می باشد که به منظور دسترسی راحت تر، سریعتر و ارزان تر شما دانشجویان و پژوهشگران به تحقیقات مد نظرتان تاسیس شده است ، توجه داشته باشید که پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود . . . . . . . مدیریت فروشگاه یونی شاپ ، مهندس معین اسکندری ، تلفن تماس 09377604503 . . . . . ( فروشگاه یونی شاپ هیچگونه تبلیغات مزاحم ندارد، پس از وبگردی و جستجو در آن لذت ببرید )

مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

            تشخيص مفاهيم    

            مدیریت ، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها 

            انواع سبکهای مدیریتی       

            آموزش و انواع آن

            سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی )       

            سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت )  

            برنامه ريزي ، نظارت بر اجراي برنامه ها :     

            برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه ها   

            فرآيند برنامه ريزي آموزشي

            اصول تدوين اهداف كلي و جزئي دوره آموزشي 

            اصولا تحليل محتواي دوره آموزشي   

            ويژگيهاي اساسي آموزش پودماني    

            ارزشيابي از دوره هاي آموزشي       

            مفهوم ارزشيابي آموزشي و روشهاي آن         

            اصول ارشيابي جامع و فراگير          

            اصول ارزشيابي از اثر بخشي آموزشي           

            نحوه تهيه گزارش هاي مورد نياز يك آموزشگاه

            پايه هاي اساسي و مقررات مكاتبات اداري       

            برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات        

            اصول برقراري روابط انسانی           

            مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل دهنده آن

            عوامل مؤثر ارتباطي و سدها و موانع ارتباط

            اصول روانشناسي عمومي   

            اصول جامعه شناسي عمومي :          

            نظارت بر امور مالي آموزشگاه :      

            هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصل آن  

            مفاهيم و اصطلاحات حسابداري ( دارايي ها و بدهي ها )  

            اصول عمومي حسابداري    

            ثبت معاملات حساب ها ( شناخت دفاتر مالي قانوني و دفاتر كمكي حسابداري )           

            انواع گزارشهاي حسابداري ( تراز آزمايشي ، ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت حساب )

 

            تهيه محتواي مربوط به خلاقيت و نوآوريهاي مدير:        

            خلاقيت ، نوآوري و فنون آنها          

            شيوه هاي تفكر خلاق         

            موانع خلاقیت ونوآوری  درسازمانها: 

            نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار :          

            حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط كار        

            اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار           

            عوارض جانبي و اصول کمکهای اوليه

            آتش‌سوزي و اصول انجام آتش نشاني

            آسيب‌هاي‌ الكتريكي‌

            اقدامات‌ در وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌

تشخيص مفاهيم

مدیریت ، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر "stoner"  می گوید ،   فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد .

فلیپو "Flippo" مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوری که هدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ، بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان و مکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی این که برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ، امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .

 علی علاقه بند ، مدیریت را بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت برآوردن هدف های معینی بطور موثر و کار آمد فعالیت کنند تعریف می کند . در بیشتر تعاریف مدیریت ، به انسان و کار کردن انسان ها اشاره شده است . یک تعریف مدیریت را کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی معرفی می کند . صاحب نظر دیگری می گوید ، مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . عده ای نیز مدیریت را فراهم کردن محیط مناسب برای افراد می دانند .

1-1-1-  کار کردهای مدیریت :

 فرا گرد مدیریت را غابلاً بکار کردها یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می کنند منظور از کار کرد اشاره به فعالیت مهم و اساسی است که در نیل به هدف ضرورت تام دارد .

 هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کار کرد ها تقسیم و تعریف کرد او پنج وظیفه ی اساسی را در مدیریت تشخیص داد :

1-   برنامه ریزی ، یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده .

2-    سازماندهی ، یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار .

3-   فرماندهی ، یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار .

4-    هماهنگی ، یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه ی کوشش ها و فعالیتها .

5-    کنترل ، یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات  صورت می گیرند یا نه .

تعریف مدیریت آموزشی ، اصول و کاربرد آنها :

فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت  ، مدیریت آموزشی را به کار بردن تکنیک ها و روشهای اداره ی سازمانهای تربیتی با در نظر گرفتن هدفها و سیاستهای کلی تعلیم و تربیت تعریف می کند .

فرهنگ لغات تعلیم و تربیت ، مدیریت آموزشی را راهنمایی ، کنترل و اداره امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمانهای تربیتی می داند . فرهنگ لغات  مدیریت آموزشی دیگری می گوید ، مدیریت آموزشی یعنی فرآیند هدایت و کنترل فعالیتهای اعضای یک سازمان رسمی برای دست یابی اهداف سازمان آموزشی .

کنزوویچ ، مدیر آموزشگاهی را چنین تعریف می کند :

مدیریت آموزشگاهی فرآیند اجتماعی مربوط به هویت دادن ، نگهداشتن ، برانگیختن ، کنترل کردن و وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی و غیر رسمی انسانی و مادی  سازمان یافته در یک نظام واحد و یکپارچه می باشد . که برای دست یابی به هدفهای از پیش تعیین شده طراحی شده است .

وایلز ، مدیریت و رهبری آموزشی را مترادف با تسهیل کنندگی می داند او می گوید ، رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم پیشتر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود . اگر چه این تعریف در یک حالت کلی بیان شده است و بیانگر جنبه های اختصاصی وظایف مدیریت نمی باشد ، ولی این نکته مهم را روشن می سازد که وظیفه اساسی مدیریت آموزشی کمک به فراهم آوردن زمینه ها و شرایط مناسب کار برای معلمین و دانش آموزان و در نتیجه پیشرفت امور آموزشی است .

بطور کلی مدیریت آموزشی فرآیندی است اجتماعی که با بکار گیری مهارتهای علمی ، فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد با تأمین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان بطور صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .

کار کردهای مدیریت آموزشی :

1-   نظارت و راهنمایی دبیران یا معلمان .

2-   برنامه ریزی ( آموزشی و درسی ) .

3-   روابط اجتماعی و فرهنگی در مناسبات انسانی .

4-   ایجاد و اسقرار تغییر .

5-   ارزشیابی ( مطلق ، نسبتی ، مرحله ای و پایانی ) .

6-    اجرایی .

7-   میانجی و یاور در حل مشکلات ، بحرانها و تعارضات .

8-    حسابرسی و کنترل امور مالی و بودجه و پشتیبانی تدارکاتی .

9-   مشاوره و راهنمایی تحصیلی ، شغلی ، روحی و روانی دانش آموزان .

10-   رشد سازمانی و امور کارکنان .

1-2-      انواع سبکهای مدیریتی :

 مدیریت علمی : فردریک تیلور ، بانی مکتب مدیریت علمی ، با ملاحظاتی درباره کار آیی تولید و محدودیت توانایی جسمی افراد انسانی ، پیشنهادهایی برای اثر بخش سازی سازمانها ارائه داد . منظور از کارآیی ، بالا بردن سطح تولید و بیشینه سازی بازده با کمترین هزینه هاست .

 تأثیر برمدیریت آموزشی : بطور کلی ، اگر قرار براین باشد که اصول مدیریت علمی را در مدیریت آموزشی بکار بریم ، طبعاً در درجه اول باید بر فعالیتهای سطح عملیاتی نظام آموزشی ، یعنی ، کلاس درس و مدرسه تمرکز کنیم .  آنگاه ، در این سطح از روشهای علمی به منظور تعیین ( 1) استانداردهای مطلوب تولید (بازده آموزش و پرورش ) ، ( 2) شیوه های ویژه تولید ( روشهای آموزش و پرورش ) ، ( 3) ملاکهای خاص گزینش  ، تربیت ، کارگماری ، و نگهداری تولید کنندگان ( معلمان و مدیران ) ، و ( 4) ابزار و وسایل تولید ( تکنولوژی آموزشی ) استفاده کنیم .  بنابراین ، وظیفه معلمان و مدیران آموزشی نیز به استفاده موثر از روشها ، فنون و مواد استاندارد برای تولید بازده آموزشی استاندارد منحصر خواهد شد .

 

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 124

بانک تحقیقات رشته مدیریت


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file9_1905953_2853.zip215.4k

دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
چگونه با فروشگاه یونی شاپ آشنا شدید