خرید آنلاین تحقیقات دانشگاهی
یونی شاپ با اطمینان خرید کنید سفارش تحقیق به صورت فوری و تلفنی از سراسر ایران

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه یونی شاپ یک سایت مرجع با هدف انتشار تحقیق ، پروژۀ کلاسی ، مقاله ، گزارش کار آموزی ، نمونه سوال، پروپوزال ، پاورپوینت، جزو وکتاب و . . . در کلیه رشته ها می باشد که به منظور دسترسی راحت تر، سریعتر و ارزان تر شما دانشجویان و پژوهشگران به تحقیقات مد نظرتان تاسیس شده است ، توجه داشته باشید که پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود . . . . . . . مدیریت فروشگاه یونی شاپ ، مهندس معین اسکندری ، تلفن تماس 09377604503 . . . . . ( فروشگاه یونی شاپ هیچگونه تبلیغات مزاحم ندارد، پس از وبگردی و جستجو در آن لذت ببرید )

مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

            تشخيص مفاهيم    

            مدیریت ، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها 

            انواع سبکهای مدیریتی       

            آموزش و انواع آن

            سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی )       

            سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت )  

            برنامه ريزي ، نظارت بر اجراي برنامه ها :     

            برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه ها   

            فرآيند برنامه ريزي آموزشي

            اصول تدوين اهداف كلي و جزئي دوره آموزشي 

            اصولا تحليل محتواي دوره آموزشي   

            ويژگيهاي اساسي آموزش پودماني    

            ارزشيابي از دوره هاي آموزشي       

            مفهوم ارزشيابي آموزشي و روشهاي آن         

            اصول ارشيابي جامع و فراگير          

            اصول ارزشيابي از اثر بخشي آموزشي           

            نحوه تهيه گزارش هاي مورد نياز يك آموزشگاه

            پايه هاي اساسي و مقررات مكاتبات اداري       

            برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات        

            اصول برقراري روابط انسانی           

            مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل دهنده آن

            عوامل مؤثر ارتباطي و سدها و موانع ارتباط

            اصول روانشناسي عمومي   

            اصول جامعه شناسي عمومي :          

            نظارت بر امور مالي آموزشگاه :      

            هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصل آن  

            مفاهيم و اصطلاحات حسابداري ( دارايي ها و بدهي ها )  

            اصول عمومي حسابداري    

            ثبت معاملات حساب ها ( شناخت دفاتر مالي قانوني و دفاتر كمكي حسابداري )           

            انواع گزارشهاي حسابداري ( تراز آزمايشي ، ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت حساب )

 

            تهيه محتواي مربوط به خلاقيت و نوآوريهاي مدير:        

            خلاقيت ، نوآوري و فنون آنها          

            شيوه هاي تفكر خلاق         

            موانع خلاقیت ونوآوری  درسازمانها: 

            نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار :          

            حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط كار        

            اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار           

            عوارض جانبي و اصول کمکهای اوليه

            آتش‌سوزي و اصول انجام آتش نشاني

            آسيب‌هاي‌ الكتريكي‌

            اقدامات‌ در وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌

تشخيص مفاهيم

مدیریت ، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر "stoner"  می گوید ،   فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد .

فلیپو "Flippo" مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوری که هدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ، بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان و مکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی این که برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ، امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .

 علی علاقه بند ، مدیریت را بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت برآوردن هدف های معینی بطور موثر و کار آمد فعالیت کنند تعریف می کند . در بیشتر تعاریف مدیریت ، به انسان و کار کردن انسان ها اشاره شده است . یک تعریف مدیریت را کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی معرفی می کند . صاحب نظر دیگری می گوید ، مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . عده ای نیز مدیریت را فراهم کردن محیط مناسب برای افراد می دانند .

1-1-1-  کار کردهای مدیریت :

 فرا گرد مدیریت را غابلاً بکار کردها یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می کنند منظور از کار کرد اشاره به فعالیت مهم و اساسی است که در نیل به هدف ضرورت تام دارد .

 هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کار کرد ها تقسیم و تعریف کرد او پنج وظیفه ی اساسی را در مدیریت تشخیص داد :

1-   برنامه ریزی ، یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده .

2-    سازماندهی ، یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار .

3-   فرماندهی ، یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار .

4-    هماهنگی ، یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه ی کوشش ها و فعالیتها .

5-    کنترل ، یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات  صورت می گیرند یا نه .

تعریف مدیریت آموزشی ، اصول و کاربرد آنها :

فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت  ، مدیریت آموزشی را به کار بردن تکنیک ها و روشهای اداره ی سازمانهای تربیتی با در نظر گرفتن هدفها و سیاستهای کلی تعلیم و تربیت تعریف می کند .

فرهنگ لغات تعلیم و تربیت ، مدیریت آموزشی را راهنمایی ، کنترل و اداره امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمانهای تربیتی می داند . فرهنگ لغات  مدیریت آموزشی دیگری می گوید ، مدیریت آموزشی یعنی فرآیند هدایت و کنترل فعالیتهای اعضای یک سازمان رسمی برای دست یابی اهداف سازمان آموزشی .

کنزوویچ ، مدیر آموزشگاهی را چنین تعریف می کند :

مدیریت آموزشگاهی فرآیند اجتماعی مربوط به هویت دادن ، نگهداشتن ، برانگیختن ، کنترل کردن و وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی و غیر رسمی انسانی و مادی  سازمان یافته در یک نظام واحد و یکپارچه می باشد . که برای دست یابی به هدفهای از پیش تعیین شده طراحی شده است .

وایلز ، مدیریت و رهبری آموزشی را مترادف با تسهیل کنندگی می داند او می گوید ، رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم پیشتر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود . اگر چه این تعریف در یک حالت کلی بیان شده است و بیانگر جنبه های اختصاصی وظایف مدیریت نمی باشد ، ولی این نکته مهم را روشن می سازد که وظیفه اساسی مدیریت آموزشی کمک به فراهم آوردن زمینه ها و شرایط مناسب کار برای معلمین و دانش آموزان و در نتیجه پیشرفت امور آموزشی است .

بطور کلی مدیریت آموزشی فرآیندی است اجتماعی که با بکار گیری مهارتهای علمی ، فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد با تأمین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان بطور صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .

کار کردهای مدیریت آموزشی :

1-   نظارت و راهنمایی دبیران یا معلمان .

2-   برنامه ریزی ( آموزشی و درسی ) .

3-   روابط اجتماعی و فرهنگی در مناسبات انسانی .

4-   ایجاد و اسقرار تغییر .

5-   ارزشیابی ( مطلق ، نسبتی ، مرحله ای و پایانی ) .

6-    اجرایی .

7-   میانجی و یاور در حل مشکلات ، بحرانها و تعارضات .

8-    حسابرسی و کنترل امور مالی و بودجه و پشتیبانی تدارکاتی .

9-   مشاوره و راهنمایی تحصیلی ، شغلی ، روحی و روانی دانش آموزان .

10-   رشد سازمانی و امور کارکنان .

1-2-      انواع سبکهای مدیریتی :

 مدیریت علمی : فردریک تیلور ، بانی مکتب مدیریت علمی ، با ملاحظاتی درباره کار آیی تولید و محدودیت توانایی جسمی افراد انسانی ، پیشنهادهایی برای اثر بخش سازی سازمانها ارائه داد . منظور از کارآیی ، بالا بردن سطح تولید و بیشینه سازی بازده با کمترین هزینه هاست .

 تأثیر برمدیریت آموزشی : بطور کلی ، اگر قرار براین باشد که اصول مدیریت علمی را در مدیریت آموزشی بکار بریم ، طبعاً در درجه اول باید بر فعالیتهای سطح عملیاتی نظام آموزشی ، یعنی ، کلاس درس و مدرسه تمرکز کنیم .  آنگاه ، در این سطح از روشهای علمی به منظور تعیین ( 1) استانداردهای مطلوب تولید (بازده آموزش و پرورش ) ، ( 2) شیوه های ویژه تولید ( روشهای آموزش و پرورش ) ، ( 3) ملاکهای خاص گزینش  ، تربیت ، کارگماری ، و نگهداری تولید کنندگان ( معلمان و مدیران ) ، و ( 4) ابزار و وسایل تولید ( تکنولوژی آموزشی ) استفاده کنیم .  بنابراین ، وظیفه معلمان و مدیران آموزشی نیز به استفاده موثر از روشها ، فنون و مواد استاندارد برای تولید بازده آموزشی استاندارد منحصر خواهد شد .

 

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 124

بانک تحقیقات رشته مدیریت


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file9_1905953_2853.zip215.4k

دسته بندی محصولات
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
چگونه با فروشگاه یونی شاپ آشنا شدید